01 Temmuz 2024

Sümer Alfabesi ve Harfleri


Sümerler, Mezopotamya'nın (günümüz Irak) eski bir medeniyetidir ve yazının icadı ile bilinirler. Bu yazı sistemi, tarihin bilinen en eski yazı sistemlerinden biridir ve Sümer alfabesi veya çivi yazısı olarak adlandırılır. Bu yazı, kil tabletler üzerine sivri bir aletle yazılmıştır. Sümer alfabesi, dilbilim ve tarih açısından büyük öneme sahiptir.

Sümer Alfabesi ve Yazı Sistemi

Sümer alfabesi, aslında bir alfabe değil, logografik ve hece yazısı sistemidir. Logografik yazı, bir simgenin bir kelimeyi veya anlamı temsil ettiği bir yazı sistemidir. Sümer çivi yazısı, başlangıçta piktografik bir yapıya sahipken, zamanla daha soyut bir biçime evrilmiştir.

 • Sümer çivi yazısı, yaklaşık 600 farklı işaret içerir.
 • İşaretler, hem kelimeleri hem de heceleri temsil edebilir.

Sümer Çivi Yazısının Özellikleri

Sümer çivi yazısı, birkaç temel özellikle karakterize edilir:

 • Çivi Şekilli İşaretler: Yazı, bir kamış veya metal stilus ile kil tabletler üzerine çizilen çivi şeklindeki işaretlerden oluşur.
 • Logografik ve Fonetik Kullanım: Bazı işaretler, belirli kelimeleri temsil ederken, diğer işaretler hece veya sesleri temsil eder.
 • Yön: Yazı, genellikle soldan sağa doğru yazılır, ancak bazı metinlerde yukarıdan aşağıya doğru yazıldığı da görülür.

Çivi Yazısının Evrimi

Sümer çivi yazısı, zamanla diğer kültürler ve diller tarafından benimsenmiş ve uyarlanmıştır. Bu süreç, yazının sürekli evrim geçirmesine neden olmuştur:

 • Akkadlar ve Babilliler: Sümer çivi yazısını benimseyerek kendi dillerine uyarlamışlardır. Bu süreçte bazı semboller korunmuş, bazıları ise değiştirilmiştir.
 • Asurlular: Çivi yazısını kullanarak kendi dil ve kültürlerine adapte etmişlerdir.
 • Hititler ve Urartular: Anadolu'daki bu medeniyetler, çivi yazısını kendi dillerinde kullanmışlardır.

Sümer Çivi Yazısının Çözülmesi

Sümer çivi yazısının çözülmesi, 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu alandaki önemli katkılar, arkeolog ve dilbilimciler tarafından yapılmıştır:

 • Sir Henry Rawlinson: Behistun Yazıtları üzerinde çalışarak çivi yazısının çözülmesine büyük katkı sağlamıştır.
 • Edward Hincks: Çivi yazısının dilbilimsel özelliklerini çözerek önemli bir ilerleme kaydetmiştir.

Sümer Çivi Yazısının Önemi

Sümer çivi yazısı, tarih, dilbilim ve kültürel çalışmalar açısından büyük bir öneme sahiptir:

 • Tarih: Sümer çivi yazısı, Mezopotamya tarihinin anlaşılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu yazı sistemi, Sümerlerin günlük yaşamı, dini inançları, yasaları ve edebi eserleri hakkında önemli bilgiler sunar.
 • Dilbilim: Sümer çivi yazısı, dilbilimciler için önemli bir araştırma alanıdır. Farklı dillerin yazılı kaydını inceleyerek dilin evrimi hakkında bilgiler elde edilir.
 • Kültürel Çalışmalar: Sümer çivi yazısı, antik Mezopotamya'nın kültürel ve sosyal yapısını anlamamıza yardımcı olur. Bu yazılar, o dönemin toplum yapısı, ekonomi ve sanatı hakkında bilgiler sunar.

Sonuç

Sümer alfabesi ya da çivi yazısı, insanlık tarihinin en eski yazı sistemlerinden biridir. Bu yazı sistemi, sadece Sümerler için değil, aynı zamanda Mezopotamya'nın diğer medeniyetleri için de büyük bir öneme sahiptir. Sümer çivi yazısının çözülmesi, tarih ve dilbilim açısından önemli bir dönüm noktası olmuş ve antik Mezopotamya uygarlıklarının anlaşılmasına büyük katkılar sağlamıştır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bulgar Alfabesi Okunuşları ve Okunuşları

Bulgar Alfabesi Okunuşları ve Okunuşları

Fransızca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Fransızca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Mısır Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Mısır Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kırgız Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Kırgız Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Kuranı Kerim Alfabesi

Kuranı Kerim Alfabesi

Güncel

Kör Alfabesi Tarihi ve Kullanımı

Kör Alfabesi Tarihi ve Kullanımı

Güncel

Yunan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Yunan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Güncel

Hawaii Alfabesi Okunuşları ve Harfleri

Hawaii Alfabesi Okunuşları ve Harfleri

Çin Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu

Çin Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu

Göktürk Alfabesi

Göktürk Alfabesi

Macar Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Macar Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Enokyan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Enokyan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Hintçe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Hintçe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Uygur Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Uygur Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Viking Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Viking Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Braille Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Braille Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Göktürkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Göktürkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Transkripsiyon Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Transkripsiyon Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Hiragana Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Hiragana Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Görme Engelliler Alfabesi

Görme Engelliler Alfabesi

Tayland Alfabesi Tarihçesi ve Kullanımı

Tayland Alfabesi Tarihçesi ve Kullanımı

Ermeni Alfabesi Yazılışı ve Okunuşları

Ermeni Alfabesi Yazılışı ve Okunuşları

Kanji Alfabesi Tarihçesi ve Kullanımı

Kanji Alfabesi Tarihçesi ve Kullanımı

Türk Alfabesi Harfleri ve Dizilişleri

Türk Alfabesi Harfleri ve Dizilişleri

Moğol Alfabesi ve Harfleri

Moğol Alfabesi ve Harfleri

Bizans Alfabesi ve Harfleri

Bizans Alfabesi ve Harfleri