İngilizce Alfabe, Harfler ve Özellikleri
20 Haziran 2024

İngilizce Alfabe, Harfler ve Özellikleri

İngilizce alfabesi, toplamda 26 harften oluşan ve Latin alfabesi temel alınarak oluşturulmuş bir alfabedir. Türkçe alfabeden farklı olarak q, w ve x harflerini barındırır. Bu harflerden 21'i sessiz, 5'i sesli harflerden oluşur. Sessiz harflerin çokluğu nedeniyle İngilizce kelimelerde birden fazla sessiz harfin yan yana gelmesi sık rastlanan bir durumdur. Ayrıca, kesin bir telaffuz kuralı olmayan İngilizce harflerin bazıları bulundukları yere göre okunuş farklılığı gösterebilmektedir. Bu okunuşlar, zaman içerisinde pratikle öğrenilebilir.

İngilizce Alfabe Harfleri ve Okunuşları

A (Ey)

B (Bi)

C (Si)

D (Di)

E (İ): Kelime sonralarına geldiğinde telaffuz edilmez. Bulunduğu yere göre "i", "ö" ve "e" olarak farklı şekillerde okunabilir. Örneğin; "dear" kelimesinde "i" olarak söylenirken, "desk" kelimesinde "e" olarak okunur, "perfume" kelimesinde ise "ö" şeklinde telaffuz edilir. Nadir olarak "danger" kelimesinde olduğu gibi "ı" olarak da söylenebilir.

F (Ef)

G (Ci)

H (Eyç)

I (Ay): Bazen "i", bazen "ay" olarak, bazen de "ö" şeklinde okunur. Örneğin; "slim" kelimesinde "i" olarak okunurken, "light" kelimesinde "ay" olarak okunur. "Birth" kelimesinde ise "ö" şeklindedir.

J (Cey)

K (Key)

L (El)

M (Em)

N (En)

O (O)

P (Pi)

Q (Kü)

R (Ar)

S (Es): Nadir de olsa bazen kelime başlarına geldiğinde "ş" olarak telaffuz edilir. (Örneğin; "sure" ve "sugar" kelimelerinde) Bunun dışında okunuşu genel olarak "s" şeklindedir.

T (Ti)

U (Yu): Bazen "u", bazen "a", bazen "yu", bazen de "ö" olarak okunur. "Purple" kelimesinde "ö" iken, "during" kelimesinde "u" biçiminde okunur veya kelime başına geliyorsa "user" kelimesinde olduğu gibi "yu" şeklinde okunmalıdır.

V (Vi)

W (Dabılyu)

X (Eks)

Y (Vay): Genellikle "y" olarak telaffuz edilse de bazı durumlarda "ay" ve "i" olarak okunduğu da olur. "Dry" kelimesinde "ay" diye söylenirken, "silly" kelimesinde okunuşu "i" şeklindedir.

Z (Zet)

Yan Yana Gelen Harflerin Okunuşları

Bazı harfler yan yana geldiklerinde okunuşları değişebilmektedir. Bu durumlar şunlardır:

  • A ve U: Yan yana geldiklerinde "o" ve "a" olarak okunabilirler. Örneğin, "automatic" kelimesinde "o" diye okunurken, "daughter" kelimesinde "a" olarak söylenirler.
  • C ve H: "ç" ve "k" olarak okunur. "Chris" kelimesinde "k" olarak söylenirken, "chapter" kelimesinde "ç" olarak okunur.
  • E ve A: "e" şeklinde okunur, "death" kelimesinde olduğu gibi. "ö" şeklinde okunur, "pearl" kelimesindeki gibi ve "i" şeklinde okunur, "peace" kelimesinde olduğu gibi.
  • E ve E: Yan yana geldiklerinde "i" veya "e" olarak okunurlar. "Cheese" kelimesinde "i" şeklindedir, "teeth" kelimesinde ise "e".
  • O ve O: "u" ve "o" şeklinde okunur. "Look" kelimesinde "u" iken, "tooth" kelimesinde "o" şeklinde okunur.
  • O ve U: Bulunduğu yere göre birçok farklı şekilde okunabilir. "Through" kelimesinde "u" iken, "country" kelimesinde "au" şeklindedir. "Touch" kelimesinde yalnızca "a" diye okunurken, "tour" kelimesinde de yalnızca "u" olarak okunur.
  • S ve H: "ş" biçiminde okunur.
  • G, H ve T: "ayt" olarak telaffuz edilir. Örneğin: "Slight".
  • T, C ve H: "ç" şeklinde söylenir. Örneğin: "Watch".

İngilizce alfabesinin çeşitli okunuşları, kelimelerin anlamını ve telaffuzunu önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, İngilizce öğrenenlerin bu farklılıkları anlaması ve pratik yaparak pekiştirmesi önemlidir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kırgız Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Kırgız Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Orhun Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Orhun Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Kazak Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kazak Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

İngilizce Alfabe, Harfler ve Özellikleri

İngilizce Alfabe, Harfler ve Özellikleri

Hawaii Alfabesi Okunuşları ve Harfleri

Hawaii Alfabesi Okunuşları ve Harfleri

Güncel

Göktürkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Göktürkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Güncel

Çince Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Çince Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Güncel

Kör Alfabesi Tarihi ve Kullanımı

Kör Alfabesi Tarihi ve Kullanımı

Almanca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Almanca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Uygur Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Uygur Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Arap Alfabesi Harfleri ve Özellikleri

Arap Alfabesi Harfleri ve Özellikleri

Enokyan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Enokyan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Viking Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Viking Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kuran Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu

Kuran Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu

Sanskrit Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Sanskrit Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Fringe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Fringe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Grafiti Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Grafiti Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Göktürk Alfabesi

Göktürk Alfabesi

Mors Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Mors Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kiril Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kiril Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Tayland Alfabesi Tarihçesi ve Kullanımı

Tayland Alfabesi Tarihçesi ve Kullanımı

Kuranı Kerim Alfabesi

Kuranı Kerim Alfabesi

Ukrayna Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Ukrayna Alfabesi Kullanımı ve Tarihi