Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Japonca Alfabe

Japonca Alfabe

Japonca Alfabesi, Japonya da Japon halk tarafından kullanılan 3 tür alfabe vardır. Bunlar
  • Kanci
  • Hiragana
  • Katakana
Japonlar Çinliler ile yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanan ilişkileri ile alfabetik karakter üretmeye başlamış olup, daha öncesinde Japon dilinde karakterler yoktu. Çin ile ilişkiler başladıktan sonra bugün Kanci diye bilinen karakterler günümüzde Çin'deki anlamlarından farklılık gösterse de Çin dilinden geçmiştir.

Kanciler şekille ifade edilen karakterler olduğundan hem ses hem de anlam içerirler


Kanci dilbilimcilerin üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda, Kanci dili ses ve manayı birlikte taşımaktadır. Fonetik alfabelerle yapılan kıyaslandığında ise Kanci dilinin daha kolay okunabilmektedir. Ses ile mana arasında ilişki kuramayan fonetik alfabe yerine ses ve mana arasındaki uyum ilişkisini kuran kanci alfabesi daha çok tercih edilmektedir. Bunun yanı sına fonetik alfabeyi okumakta zorlanan insanlar Kanci alfabesini okurken zorlanmazlar Çünkü İdegramların anlamlarını bildikleri için okumak ve anlamakta fazla zorlanmadıkları görülmüştür.

Bin seneyi geçkin bir zaman öncesinde Japon halkı neredeyse 50 Kanci karakterine değişiklik yapmış ve yeni oluşan harfler dizisine Kana ismini vermişlerdir. Böylelikle iki fonetik alfabe doğmuştur. (Hiragana ve Katakana)

Bu iki alfabenin birbirinden farkı olmadığını belirtmek gerekiyor. Aradaki farkı ise Japon dilinde yer alan kelimelerin kökeni. Hiragana kural olarak sadece Japon diline has kelimelerin yazımında kullanılırken, Katakana Japon dili dışından Japoncaya geçen kelimelerin yazımında kullanılmaktadır. Sonuç olarak dışarıdan Japoncaya girmiş kelimeler kolaylıkla fark edilir.

Günümüzde Japonca da Kanci, Hiragana ve Katakana, alfabelerinin üçü de kullanılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki Japonca öğrenmenin ilk aşaması Hiragana alfabesini öğrenmektir. Özellikle yeni öğrenmeye başlayanlar için Hiraganayı öğrenmek Japon dili grameri ve kelimeleri öğrenmek gerekir. Japonya da çocuklara da ilk hiragana öğretilir. Kanci ise öğrenmesi çok zor olan Japon dili alfabesidir. Adlar, isimler ve sıfatların köklerinin yazımında kullanılır. Katakana da kural olarak yabancı kelimelerin yazımında kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi hepsi birbirinin bir parçası olan bu üç alfabenin birinin eksikliği düzeni bozacaktır.

Japon dilinde harfler orijinal olarak yukarıdan aşağı sütunlar halinde ve sağdan sola doğru yazılırlar.

Japon alfabesinde Sesli Harfler


Japon dilinde yalnızca beş tane sesli harf yer alır. Hem de Türkçedeki sesleri ile birebir aynı. Japon dilinde bulunan sesli harflerin Japoncadaki sırasıyla birlikte Japon alfabesindeki ünlü harfler;
  • A
  • İ
  • U
  • E
  • O

Japon alfabesinde Sessiz Harfler


Yine sırayla yazacak olursak; k, s, t, n, h, m, y, r ve v olup aynı Türkçedeki sesleri ile seslendirilmektedir. Yalnızca harici bir durum olarak r harfini kullanırken Japonca ses dosyalarında izah edildiği gibi telaffuzu duyarak öğrenmekte fayda vardır.

N harfi dışında tek başlarına kullanılmayan Japonca ünsüz harfler, sesli harflerle kombinasyon kurularak seslendirilirler. Yani Japonca dilinde ünsüz harfler bizim dilimizdeki heceler gibi kullanılıp, her biri biri harfi temsil eder. İkili hecelerin yanında üçlü hecelere de Japon dilinde rastlanmaktadır. Bu da şu demek oluyor: İki veya üç harfli hecelerden kasıt Japon dili için bir harfi karşılar.

Japon alfabesinde Öğe Dizilişi

Zamirlerin çokça vurgulanmadığı Japon dilinde cümle öğeleri de Türkçe dilindeki gibi “Özne- Nesne- Yüklem” şeklinde sıralanır. Gereksiz kelimelerin kullanılmadığı bir dil olan Japon dilinde dinleyicinin söyleneni anlaması beklenir. Yüklem büyük oranda bulunur ancak bir dipnot belirtelim kimin hakkında konuşulduğu hususu karşı tarafın anlaması lazım gelir.

Japon alfabesinde Fiiller

Fiiller Türkçe de olduğu gibi tek başlarına bir durumu ifade edebilme özelliğini Japon dilinde de ortaya koyarlar ve bir cümlenin en temel ögesidir. Yalnız şöyle bir durum var Japon dilinde; şahıs ekleri bulunmadığından fiiller şahsa göre değişmez. Mesela Türk dilinde gelmek fiili; ben geliyorum, sen geliyorsun, o geliyor, biz gidiyoruz, siz gidiyorsunuz, onlar gidiyorlar şeklinde çekime uğrarken, Japon dilinde böyle bir kural yoktur. Bunu dinleyici doğrudan anlamalıdır.

Japon alfabesinde Zamanlar

Geniş zaman ve geçmiş zamanları içeren Japon dilinde, gelecek zaman cümleleri geniş zaman kalıbıyla birlikte gelecek zaman ifadelerini içeren unsurlarla yapılır.

Japon alfabesinde Kibarlık

Japon dilinde farklılık oluşturan bir durum var ki o da fiillerin sonlarına gelen ve kibarlık manaları taşıyan eklerin getirilmesidir. Fiil sonuna eklenen masu kelimesi ile daha nazik bir konuşma kazandırmanın yanı sıra bu ek Japoncayı ikinci bir dil olarak öğrenmeye çalışanlar açısından fiil çekimlerini de kolay hale getirmektedir.

Kibarlık anlam kazanmak bir tek kelime ile sağlanmamaktadır. Örneğin soyadı sonlarına eklenen honorofikler bir diğeridir. Bay ve bayanlar için kullanabilecek –san eki buna bir örnektir. Japon halkı muhatapları ile diyalog içinde iken kişiye hitap ederken devamlı bu kibarlığı gösterirler. Sosyal statülerine göre değişik ekler içeren bir kelime hazineleri mevcuttur. Mesela amir veya üstü için –sama, mektepte üst sınıf öğrenci birisi için –senpai vs. Gibi çeşitleri bulunur*.
Son Güncelleme : 19.01.2024 13:34:22
Japonca Alfabe ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Japonca Alfabe Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "Japonca Alfabe"
Güzel bir site çalışmalarınız ve emeğiniz için teşekkür ederim.
Arif . 14.08.2018
CEVAP YAZ
guzel bir site elinize saglik
Tuana . 03.02.2019 14:01:10
CEVAP YAZ
Kanci değil kanji
Lilaylom . 02.06.2021 18:27:21
CEVAP YAZ
Türk Alfabesi
Türk Alfabesi
Türk alfabesi, 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Alfabede Latin harfleri temel alınmıştır. Kabul edilen kanuna göre, alfabede 29 harf bulunmaktadır. Alfabe büyük ve küçük harfler sırayla yazılmaktadır. Ünlü harflerden 'a, ı...
Alfabe Sırası
Alfabe Sırası
Alfabe sırası, Dış ve iç çevremizde doğru iletişim kurmak için diksiyonumuza dikkat etmemiz gerekir. Yanlış telaffuz bizim kendimizi ifade edemememize neden olur ve yanlış anlaşılmalarla sık sık karşılaşırız. Alfabe sırası seslerin yan yana gelmesiyl...
Arap Alfabesi
Arap Alfabesi
Arap alfabesi, Latin alfabesinin dışında dünyada yazı dili olarak benimsenmiş ve kullanılmış olan yazı sistemidir. İslam dinini benimsemiş olan ülkelerde kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu da bu alfabeyi kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise 192...
Çin Alfabesi
Çin Alfabesi
Çin Alfabesi, dünya üzerinde konuşulan ve yazılan bir dil olmaktadır. Bu alfabenin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 3500 yıllık bir geçmişi olmaktadır. Yapılan araştırmalarda, M. Ö. 12. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Yapı...
Hintçe Alfabe
Hintçe Alfabe
Hintçe Alfabe, Hintçe bir Hint dilidir. Hindistan'ın yerli halkı antik ve kutsal olan dillerini farklı alfabeler aracılığı ile yazıya dökmüşlerdir. Çok eski devirlerde, insanların anlaşması konuşmayla ve işaretlerle oluyordu. Daha sonraları, bazı şey...
Alfabe Çeşitleri
Alfabe Çeşitleri
Alfabe Çeşitleri; Alfabe kelimesi Fransız kökenli bir kelimedir. Alfabe eski çağlardan günümüze dek ağız ve dil yolu ile bazı seslerin çıkarılmasını sağlayan ve yazıya dökülen karşılıktır.Yunan Alfabesi: Yunan alfabesi Sami alfabesinden yararlanılara...
Latin Alfabesi
Latin Alfabesi
Latin alfabesinin temelini Latin harfleri oluşturmaktadır. Bu alfabeye Roma alfabesi de denilmektedir. Orijinal Latin alfabesinde 23 harf bulunmaktadır ve dünyada en fazla kullanılan alfabe seçeneğidir. Latin alfabesini kullanan ilk dil Eski Latinced...
Görme Engelliler Alfabesi
Görme Engelliler Alfabesi
Görme engelliler alfabesi, başka bir adı Braille alfabesi, diğer adı da Körler alfabesidir. Louis Braille tarafından 1821 yılında geliştirilmiş ve görme engellilerin okuyup yazmaları için kullanılan alfabedir. Dikdörtgen düzen üzerine dizilerek altı ...
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler hem yaşadıkları yer hem de yaşam şekillerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Orta Asya'dan günümüze kadar beş farklı alfabe kullanan Türk devletleri, kullandıkları bu alfabelerle tarihe de ayrıca ö...
Roma Alfabesi
Roma Alfabesi
Roma Alfabesi, Roma alfabesinin diğer adı Latin alfabesidir. Latin kültürünün temelini oluşturur. Roma alfabesinde 23 harf vardır. Roma alfabesi oluşturan büyük ve küçük harfler bulunmaktadır. Günümüzde yeryüzünde en yaygın dil Roma alfabesi yani Lat...
Türkçe Alfabe
Türkçe Alfabe
Türkçe Alfabe, Güzel dilimizin ve eşsiz yurdumuzun alfabesi olan, Türkiye Türkçesinde kullanılan harflerin yer aldığı alfabedir.Türkçe alfabe 1 Kasım 1928 yılında harf inkılabı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Atatürk devrimlerinden biri ola...
Ukrayna Alfabesi
Ukrayna Alfabesi
Ukrayna alfabesi, Ukrayna ülkesinin resmi dili olan Ukraynacayı yazmak ve okumak için kullanılan alfabedir. Eski tarihlerden gelen Kiril alfabesinin Ulusal olan varyasyonlarındandır. Bazen Ukraynaca metinler bazen Kiril alfabesi ile okunamadığın da L...

 

Türk Alfabesi
Alfabe Sırası
Arap Alfabesi
Çin Alfabesi
Hintçe Alfabe
Alfabe Çeşitleri
Latin Alfabesi
Görme Engelliler Alfabesi
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Roma Alfabesi
Türkçe Alfabe
Ukrayna Alfabesi
Ermeni Alfabesi
İngilizce Alfabe
Enokyan Alfabesi
Kuranı Kerim Alfabesi
Japonca Alfabe
Kuran Alfabesi
Kiril Alfabesi
Dilsiz Alfabesi
İbranice Alfabe
Fonetik Alfabe
Hawaii Alfabesi
Eski Türk Alfabesi
Orhun Alfabesi
Azerbaycan Alfabesi
Uygur Alfabesi
Kör Alfabesi
Gürcü Alfabesi
Tayland Alfabesi
Popüler İçerik
Ermeni Alfabesi
Ermeni Alfabesi
Ermeni Alfabesi, Ermenistanda kullanılan ve 38 harften oluşan bir alfabe olmaktadır. 31 harf ünsüz harf, 7 harf ise ünlüdür. Okullarda, kiliselerde ve...
İngilizce Alfabe
İngilizce Alfabe
İngilizce alfabe, toplamda 26 harften oluşan, Türkçe alfabeden farklı olarak q, w ve x harflerini barındıran, latin alfabesi temel alınarak oluşturulm...
Enokyan Alfabesi
Enokyan Alfabesi
Enokyan alfabesi; Bu alfabe çeşidi İbraniler tarafından alfabeler değiştirilerek meydana getirildiği, tanrı sembolleri ve kutsal melek sembolleri içer...
Kuranı Kerim Alfabesi
Kuranı Kerim Alfabesi
Kuran-ı Kerim Alfabesi, islam dininin ana kitabı olan Kuran-ı Kerim' de birbirinden güzel ve farklı anlamları ifade eden toplam 28 harf bulunmaktadır....
Kuran Alfabesi
Kuran Alfabesi
Kuran Alfabesi, Kur'an'ın kendine has bir dili ve alfabesi olan (Kur'an Alfabesi) tamamen farklı bir kavramı oluşturur. Kur'an-ı Kerim alfabesi 28 har...
Kiril Alfabesi
Kiril Alfabesi
Kiril alfabesi, gibi daha bir çok alfabeyi bilmeden önce alfabenin ne analama geldiğini bilmek gerekmektedir. Birinci bin yıldan beri alfabe oluşturma...
Dilsiz Alfabesi
Dilsiz Alfabesi
Dilsiz alfabesi, konuşma engeli ile doğan veya sonradan konuşamama problemi yaşayan insanların birbirleriyle veya çevreleriyle iletişim kurmalarını ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Türk Alfabesi
Alfabe Sırası
Arap Alfabesi
Çin Alfabesi
Hintçe Alfabe
Alfabe Harfleri
Yardıma İhtiyacım Var
Braille Alfabesi
Şifrenin Açılımı
Harf Konumu
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Alfabe Harfleri
Yardıma İhtiyacım Var
Braille Alfabesi
Şifrenin Açılımı
Harf Konumu
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024