Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kuranı Kerim Alfabesi

Kuranı Kerim Alfabesi

Kuran-ı Kerim Alfabesi, İslam dininin ana kitabı olan Kur'an'ı Kerim'de birbirinden güzel ve farklı anlamları ifade eden toplam 28 harf bulunmaktadır. Yazması ve öğrenmesi oldukça basit olan Kur'an'ı Kerim alfabesi, İslam birliğini sağlayıcı ve Hak Teâlâ katında makbul görülen harflerdir. Müslümanlığın yol göstericisi olan Kur'an'ı Kerim alfabesi, yaygın olarak kullanılır bir hale gelmiştir ve nitekim Osmanlı İmparatorluğu zamanında da büyük öneme sahip olmuştur. Dünyada ilk yazı dili olan Kur'an'ı Kerim alfabesi, aynı zamanda en fazla kullanılan yazı biçimi de olmuştur. Kuran'ı öğrenmek ve anlamak için öncelikle bu alfabeyi bilmek gereklidir. Bildiğiniz üzere Arapça olan Kuran; haliyle alfabesinin geneli de Arapça harflerden meydana gelmiştir. Anlamının değişmesine neden olacağı için Kur'an'ı Kerim farklı alfabe ile yazılamaz ve anlatılamaz. Ayrıca Peygamber efendimizin (S. A. V) Kur'an'ı Kerim'i yazarken bu alfabeyi kullanmış olması kitabımızın kutsal olduğunu ve bu harflerin sıradan semboller olmadığını bize göstermektedir.

Türkçe harflerden daha farklı olan Kur'an'ı Kerim alfabesinin kendine has bir özelliği vardır. Çünkü, bazı harflerin okunuş biçimleri farklıdır. 'Elif' harfi ile başlayıp 'Ye' harfi ile son bulan Kur'an'ı Kerim alfabesi sağdan sola yazılır ve yine aynı yönde okunur. Bu harflerin sesinin çıktığı yerleri iyi bilmek gerekir. Aksi halde harflerin oluşturduğu kelimelerin anlamı bozulur. Harflerin çıkış noktaları dil, dudak ve boğazdır. Dilden çıkan harfler 18, dudaktan çıkan harfler 4 ve boğazdan çıkan harfler isr 6 tanedir. Kısacası önemli olan Kur'an'ı Kerim alfabesindeki harflerin telafuzudur.

Kuran-ı Kerim alfabesi ve okunuşları


(ا - Elif) İnce ve açıkça okumayı sağlar ve harekesine göre değişik şekillerde okunur (E, a, i, u, en, an, in, un gibi)

(ب - Be) Türkçedeki 'b' harfi gibidir. İki dudağın kuvvetlice kapanması ile okunur. İnce ve aşikâr okunur.

(ت - Te) Dilinizin ucunu üst ön dişetlerine dokundurarak okunur ve Türkçedeki 't' harfi gibidir.

(ث - Se) Dil ucunun üst kısmını, üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkararak okunur. İnce ve yumuşak söylenir.

(ج - Cim) Türkçedeki 'c' harfi gibi olan bu harf; dil ortasını üst damağa kuvvetlice dayatıp çekerek söylenir.

(ح - Ha) Boğazı hiç sıkmadan boğaz ortasında çıkarılan 'ha' sesi kalın bir harftir.

(خ - Hı) Boğazın ağza yakın yerinden, boğazı hırıldatarak çıkarılan bu harfin Türkçede karşılığı yoktur.

(د - Dal) Dil ucu ile üst ön dişlerin diplerinden çıkan bu harf Türkçedeki 'd' harfi gibidir. Herzaman ince ve şiddetli okunur.

(ذ - Zel) Dil ucu ile üst ön dişlerin uçlarından çıkarılan bir sestir ve peltek çıkarmaya dikkat edilmelidir. Daima ince ve yumuşak seslidir.

(ر - Ra) Türkçedeki 'r' harfi gibidir. Dilin ucunun geriye doğru kıvırarak üst damağa sertçe dokunması suretiyle okunur. Bazen ince bazen ise kalın okunan bir harftir.

(ز - Ze) Dilin ucunun ön dişlerin uçlarına dokunması ile okunur ve ince bir harftir.

(س - Sin) Dilin ön dişlerin başlarına yakınlaşması ile okunur ve daima ince okunur.

(ش - Şin) Dilin orta kısmının üst damağa dayanması ile okunur. Türkçedeki 'ş' harfi gibidir ve yumuşak bir harftir.

(ص - Sad) Dilin ucu ile ön dişlerin yarısından çıkarılan bu harf, daima kalın okunur.

(ض - Dat) Dilin sağ ve sol ya da her iki yanının üst azı dişere dokunmasıyla çıkarılır. Bu harfi okurken ağız fazla açılmamalı ve daima kalın okunmalı.

(ط - Tı) Dil ucu ile üst ön dişlerin arkasından şiddetli çıkan bir sestir. Daima kalın okunur.

(ظ - Zı) Dilin ucunun ön dişlerin biraz arkasından dışarıya doğru çıkarılması ile okunur ve daima kalın bir sestir.

(ع - Ayın) Türkçede olmayan bu harf, boğaz ortasından boğazı hafif sıkarak çıkartılan çatlak bir sestir ve ince okunur.

(غ - Ğayın) Boğaz çıkar ve yumuşak bir ses veren bu harf daima kalın okunur.

(ف - Fe) Üst ön dişlerin ucu ile alt dudağın içinden çıkarılan bu ses daima ince okunur.

(ق - Kaf) Dil kökünün damağa dayanması ile çıkarılır. Herzaman kalın okunur.

(ك - Kef) Dilin ortasına doğru okunan bu harf ince bir ses olmasına rağmen biraz kalın okunması gereken bir harftir.

(ل - Lam) Dilin ucuyla üst ön dişlerin etinden çıkartılır. Türkçedeki 'l' harfine benzer.

(م - Mim) İki dudağın hafifçe kapatılması ile çıkar. Daima ince ve genizden gelen bir ses ile okunur.

(ن - Nun) Dilin ucu ile üst ön dişlerin etlerinden çıkar.

(و - Vav) Dudaklarımızı birbirine dokundurmadan büzerek 'u ' sesi çıktıyor gibi okunur.

(ه - He) Boğazın dibinden çıkartılır ve Türkçedeki 'h' harfi gibidir.

(ى - Ye) Dilin ucu ile damağın üst kısmı birleştirilerek çıkartılır ve daima ince okunur.

Son Güncelleme : 21.01.2024 06:51:05
Kuranı Kerim Alfabesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kuranı Kerim Alfabesi Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "Kuranı Kerim Alfabesi"
45 yaşındayım gençlik cağlarımda dinden uzak bir hayat geçirdim. İşin açığı ailem bizi o şekilde büyütmedi. Bir gelenek olarak din ailemizin üzerinde durmadığı bir mevzuydu. Evlendikten sonra kendi çabalarım ile namaz ve oruç gibi ibadetleri öğrendim. Fakat kuran-i kerim hala okuamıyorum. Sizce hızlı bir şekilde nasıl öğrenebilirim?
Akbilge . 24.08.2018
CEVAP YAZ
Hakkınızı helal edin, emeğinize sağlık.
. . 29.05.2021 16:09:03
CEVAP YAZ
Teşşekür Ederim
Eymen . 15.09.2021 19:45:59
CEVAP YAZ
Türk Alfabesi
Türk Alfabesi
Türk alfabesi, 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Alfabede Latin harfleri temel alınmıştır. Kabul edilen kanuna göre, alfabede 29 harf bulunmaktadır. Alfabe büyük ve küçük harfler sırayla yazılmaktadır. Ünlü harflerden 'a, ı...
Alfabe Sırası
Alfabe Sırası
Alfabe sırası, Dış ve iç çevremizde doğru iletişim kurmak için diksiyonumuza dikkat etmemiz gerekir. Yanlış telaffuz bizim kendimizi ifade edemememize neden olur ve yanlış anlaşılmalarla sık sık karşılaşırız. Alfabe sırası seslerin yan yana gelmesiyl...
Arap Alfabesi
Arap Alfabesi
Arap alfabesi, Latin alfabesinin dışında dünyada yazı dili olarak benimsenmiş ve kullanılmış olan yazı sistemidir. İslam dinini benimsemiş olan ülkelerde kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu da bu alfabeyi kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise 192...
Çin Alfabesi
Çin Alfabesi
Çin Alfabesi, dünya üzerinde konuşulan ve yazılan bir dil olmaktadır. Bu alfabenin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 3500 yıllık bir geçmişi olmaktadır. Yapılan araştırmalarda, M. Ö. 12. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Yapı...
Hintçe Alfabe
Hintçe Alfabe
Hintçe Alfabe, Hintçe bir Hint dilidir. Hindistan'ın yerli halkı antik ve kutsal olan dillerini farklı alfabeler aracılığı ile yazıya dökmüşlerdir. Çok eski devirlerde, insanların anlaşması konuşmayla ve işaretlerle oluyordu. Daha sonraları, bazı şey...
Alfabe Çeşitleri
Alfabe Çeşitleri
Alfabe Çeşitleri; Alfabe kelimesi Fransız kökenli bir kelimedir. Alfabe eski çağlardan günümüze dek ağız ve dil yolu ile bazı seslerin çıkarılmasını sağlayan ve yazıya dökülen karşılıktır.Yunan Alfabesi: Yunan alfabesi Sami alfabesinden yararlanılara...
Latin Alfabesi
Latin Alfabesi
Latin alfabesinin temelini Latin harfleri oluşturmaktadır. Bu alfabeye Roma alfabesi de denilmektedir. Orijinal Latin alfabesinde 23 harf bulunmaktadır ve dünyada en fazla kullanılan alfabe seçeneğidir. Latin alfabesini kullanan ilk dil Eski Latinced...
Görme Engelliler Alfabesi
Görme Engelliler Alfabesi
Görme engelliler alfabesi, başka bir adı Braille alfabesi, diğer adı da Körler alfabesidir. Louis Braille tarafından 1821 yılında geliştirilmiş ve görme engellilerin okuyup yazmaları için kullanılan alfabedir. Dikdörtgen düzen üzerine dizilerek altı ...
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler hem yaşadıkları yer hem de yaşam şekillerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Orta Asya'dan günümüze kadar beş farklı alfabe kullanan Türk devletleri, kullandıkları bu alfabelerle tarihe de ayrıca ö...
Roma Alfabesi
Roma Alfabesi
Roma Alfabesi, Roma alfabesinin diğer adı Latin alfabesidir. Latin kültürünün temelini oluşturur. Roma alfabesinde 23 harf vardır. Roma alfabesi oluşturan büyük ve küçük harfler bulunmaktadır. Günümüzde yeryüzünde en yaygın dil Roma alfabesi yani Lat...
Türkçe Alfabe
Türkçe Alfabe
Türkçe Alfabe, Güzel dilimizin ve eşsiz yurdumuzun alfabesi olan, Türkiye Türkçesinde kullanılan harflerin yer aldığı alfabedir.Türkçe alfabe 1 Kasım 1928 yılında harf inkılabı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Atatürk devrimlerinden biri ola...
Ukrayna Alfabesi
Ukrayna Alfabesi
Ukrayna alfabesi, Ukrayna ülkesinin resmi dili olan Ukraynacayı yazmak ve okumak için kullanılan alfabedir. Eski tarihlerden gelen Kiril alfabesinin Ulusal olan varyasyonlarındandır. Bazen Ukraynaca metinler bazen Kiril alfabesi ile okunamadığın da L...

 

Türk Alfabesi
Alfabe Sırası
Arap Alfabesi
Çin Alfabesi
Hintçe Alfabe
Alfabe Çeşitleri
Latin Alfabesi
Görme Engelliler Alfabesi
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Roma Alfabesi
Türkçe Alfabe
Ukrayna Alfabesi
Ermeni Alfabesi
İngilizce Alfabe
Enokyan Alfabesi
Kuranı Kerim Alfabesi
Japonca Alfabe
Kuran Alfabesi
Kiril Alfabesi
Dilsiz Alfabesi
İbranice Alfabe
Fonetik Alfabe
Hawaii Alfabesi
Eski Türk Alfabesi
Orhun Alfabesi
Azerbaycan Alfabesi
Uygur Alfabesi
Kör Alfabesi
Gürcü Alfabesi
Tayland Alfabesi
Popüler İçerik
Ermeni Alfabesi
Ermeni Alfabesi
Ermeni Alfabesi, Ermenistanda kullanılan ve 38 harften oluşan bir alfabe olmaktadır. 31 harf ünsüz harf, 7 harf ise ünlüdür. Okullarda, kiliselerde ve...
İngilizce Alfabe
İngilizce Alfabe
İngilizce alfabe, toplamda 26 harften oluşan, Türkçe alfabeden farklı olarak q, w ve x harflerini barındıran, latin alfabesi temel alınarak oluşturulm...
Enokyan Alfabesi
Enokyan Alfabesi
Enokyan alfabesi; Bu alfabe çeşidi İbraniler tarafından alfabeler değiştirilerek meydana getirildiği, tanrı sembolleri ve kutsal melek sembolleri içer...
Japonca Alfabe
Japonca Alfabe
Japonca Alfabesi, Japonya da Japon halk tarafından kullanılan 3 tür alfabe vardır. Bunlar  Kanci Hiragana Katakana Japonlar Çinliler ile yakla...
Kuran Alfabesi
Kuran Alfabesi
Kuran Alfabesi, Kur'an'ın kendine has bir dili ve alfabesi olan (Kur'an Alfabesi) tamamen farklı bir kavramı oluşturur. Kur'an-ı Kerim alfabesi 28 har...
Kiril Alfabesi
Kiril Alfabesi
Kiril alfabesi, gibi daha bir çok alfabeyi bilmeden önce alfabenin ne analama geldiğini bilmek gerekmektedir. Birinci bin yıldan beri alfabe oluşturma...
Dilsiz Alfabesi
Dilsiz Alfabesi
Dilsiz alfabesi, konuşma engeli ile doğan veya sonradan konuşamama problemi yaşayan insanların birbirleriyle veya çevreleriyle iletişim kurmalarını ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Türk Alfabesi
Alfabe Sırası
Arap Alfabesi
Çin Alfabesi
Hintçe Alfabe
Alfabe Harfleri
Yardıma İhtiyacım Var
Braille Alfabesi
Şifrenin Açılımı
Harf Konumu
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Alfabe Harfleri
Yardıma İhtiyacım Var
Braille Alfabesi
Şifrenin Açılımı
Harf Konumu
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024