Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ermeni Alfabesi

Ermeni Alfabesi

Ermeni Alfabesi, Ermenistan'da kullanılan ve 38 harften oluşan bir alfabedir. 31 harf ünsüz harf, 7 harf ise ünlüdür. Okullarda, kiliselerde ve resmî kurumlarda Ermenice konuşulmaktadır.

Ermeni alfabesi harfleri sırasıyla: աԱ, գԳ, դԴ, եԵ, զԶ, ըԸ, թԹ, ժԺ,իԻ,լԼ, խԽ, ծԾ, կԿ, հՀ, ձՁ, ղՂ, ճՃ, մՄ, յՅ, նՆ,շՇ, ոՈ, չՉ, պՊ, ջՋ, ռՌ, վՎ, տՏ, րՐ,ցՑ, ւՒ, փՓ, քՔ, օՕ ve ֆՖ şeklindedir.

Ermeni alfabesi harfleri ve Türkçe karşılığı ise aşağıdaki gibidir;
 • աԱ olarak yazılır; ayp şeklinde okunur.
 • բԲ şeklinde yazılır; pen olarak okunur.
 • գԳ olarak yazılan harf; kim olarak okunur.
 • դԴ harfi; ta olarak okunur.
 • եԵ olarak yazılan harf; yeç şeklinde okunmaktadır.
 • զԶ harfi ise; za şeklinde okunur.
 • էԷ harfi; e olarak okunmaktadır.
 • ըԸ harfi; ıt şeklinde okunur.
 • թԹ olarak yazılan bu harf; to şeklinde okunur.
 • ժԺ harfi; je şeklinde okunmaktadır.
 • իԻ harfi ise; ini şeklinde okunur.
 • լԼ harfi; lün olarak okunmaktadır.
 • խԽ harfinin okunuşu ise; he şeklindedir.
 • ծԾ olarak yazılmakta olan bu harf; dza olarak okunur.
 • կԿ harfi; gen şeklinde olmaktadır.
 • հՀ harfi; ho şeklinde okunur.
 • ձՁ harfi; tza şeklinde okunur.
 • ղՂ olarak yazılan bu harf; ğad olarak okunur.
 • ճՃ şeklinde yazılır; ce şeklinde okunur.
 • մՄ harfi de men olarak okunmaktadır.
 • յՅ şeklinde yazılan bu harf; hi olarak okunmaktadır.
 • նՆ harfi ise; nu olarak okunmaktadır.
 • շՇ harfinin ise okunuşu; şa şeklindedir.
 • ոՈ harfi ise; vo olarak okunmaktadır.
 • չՉ olarak yazılan bu harf; ça olarak okunur.
 • պՊ harfi de be şeklinde okunur.
 • ջՋ şeklinde yazılır; çe olarak okunur.
 • ռՌ harfi de ra olarak okunur.
 • սՍ harfi ise; sa olarak okunur.
 • վՎ harfi; vev şeklinde okunur.
 • տՏ olarak yazılır; dün şeklinde okunur.
 • րՐ harfi; re olarak okunmaktadır.
 • ցՑ harfi; tzo şeklinde okunur.
 • ւՒ olarak yazılan bu harf hün şeklinde okunur.
 • փՓ harfi; pür olarak okunur.
 • քՔ harfi ise; ke şeklinde okunur.
 • օՕ harfinin okunuşu ise; o şeklindedir.
 • ֆՖ harfinin okunuşu f şeklindedir.

Alfabenin varoluşu


Ermeni alfabesi 405 yılında, Ermeni olan Mesrop Maştots tarafından icat edilerek, günümüze kadar getirilmiştir. Ermeni Alfabesinin Batı Lehçesi ve Doğu Lehçesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Altı Milyona yakın insan tarafından kullanılan bir dildir. Ülkemizde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşların da konuştukları dil, Batı Lehçesidir. Batı Lehçesi, daha modern bir lehçedir. Doğu Lehçesi ise ilk gün var olan Ermeni dili olarak kabul edilir. Ermeni Alfabesi soldan sağa doğru yazılmaktadır.

Ermeni Alfabesi Nasıl İcat Edildi?


Hint ve Avrupa dilleri arasında gösterilen bir dildir. Mesrop Maştots bu dili icat ederken, birçok yabancı dili incelemiş ve sonucunda şu an kullanılan Ermenice alfabesi dili ortaya çıkmıştır. Son derece yalın bir dil olmasından ve dil bilgisi basit, bir alfabedir. Var olan diller arasında, öğrenilmesi en zor dil olarak bilinir. Ermeniceyi konuşabilir ve anlayabilirsiniz ama Ermeni Alfabesini öğrenmek çok zor olduğu için senelerinizi vermeniz gerekmektedir. Mesrop Maştots, Türkiye'de bulunan birçok ile gelerek farklı dillerin alfabelerini incelemiştir. Özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gelerek uzun uzun çalışmalar yapmıştır.

Alfabenin özellikleri nelerdir?


Alfabe içerisinde bulunan bütün harflerin hem küçük hem de büyük harfleri bulunur. Aynı zamanda Ermeni Alfabesi, icat edeninin bilindiği tek dildir. Osmanlı döneminde ilk bastırılan kitap, Ermeni alfabesi kullanılarak yazılmıştır. Günümüzde var olan birçok tarihi belgenin Ermeni Alfabesi ile yazıldığı bilinmektedir.

Ülkemizde Ermeni Alfabesinin Önemi

Her ne kadar Türkler çok sayıda dil ve alfabe değiştirmiş olsalar da Ermeni Alfabesi de bunlardan bir tanesidir. Ülkemizde Boğaziçi Üniversitesinde seçmeli ders olarak okutulan bir dil ve alfabedir. Ermeni dilinden Türkçeye geçen birçok kelime bulunur. Aynı şekilde Türkçe dilinden de Ermeni diline birçok kelime geçmiştir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 03:38:02
Ermeni Alfabesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ermeni Alfabesi Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "Ermeni Alfabesi"
Bu ne saçma bi makale, olmaktadir, gelmektedir, yazilmaktadir. Her cümle sonunda maktadir mektedur var insan okuyunca geriliyor.
Anonim . 02.07.2017
CEVAP YAZ
&1377; (Ayp) harfi garipmiş. Bu arada Ermeniceye kafayı takmışım.&128578;
Ömer . 01.05.2017
CEVAP YAZ
E w m 5 2 anlamlari
Lelo . 15.09.2017
CEVAP YAZ
Türk Alfabesi
Türk Alfabesi
Türk alfabesi, 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Alfabede Latin harfleri temel alınmıştır. Kabul edilen kanuna göre, alfabede 29 harf bulunmaktadır. Alfabe büyük ve küçük harfler sırayla yazılmaktadır. Ünlü harflerden 'a, ı...
Alfabe Sırası
Alfabe Sırası
Alfabe sırası, Dış ve iç çevremizde doğru iletişim kurmak için diksiyonumuza dikkat etmemiz gerekir. Yanlış telaffuz bizim kendimizi ifade edemememize neden olur ve yanlış anlaşılmalarla sık sık karşılaşırız. Alfabe sırası seslerin yan yana gelmesiyl...
Arap Alfabesi
Arap Alfabesi
Arap alfabesi, Latin alfabesinin dışında dünyada yazı dili olarak benimsenmiş ve kullanılmış olan yazı sistemidir. İslam dinini benimsemiş olan ülkelerde kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu da bu alfabeyi kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise 192...
Çin Alfabesi
Çin Alfabesi
Çin Alfabesi, dünya üzerinde konuşulan ve yazılan bir dil olmaktadır. Bu alfabenin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 3500 yıllık bir geçmişi olmaktadır. Yapılan araştırmalarda, M. Ö. 12. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Yapı...
Hintçe Alfabe
Hintçe Alfabe
Hintçe Alfabe, Hintçe bir Hint dilidir. Hindistan'ın yerli halkı antik ve kutsal olan dillerini farklı alfabeler aracılığı ile yazıya dökmüşlerdir. Çok eski devirlerde, insanların anlaşması konuşmayla ve işaretlerle oluyordu. Daha sonraları, bazı şey...
Alfabe Çeşitleri
Alfabe Çeşitleri
Alfabe Çeşitleri; Alfabe kelimesi Fransız kökenli bir kelimedir. Alfabe eski çağlardan günümüze dek ağız ve dil yolu ile bazı seslerin çıkarılmasını sağlayan ve yazıya dökülen karşılıktır.Yunan Alfabesi: Yunan alfabesi Sami alfabesinden yararlanılara...
Latin Alfabesi
Latin Alfabesi
Latin alfabesinin temelini Latin harfleri oluşturmaktadır. Bu alfabeye Roma alfabesi de denilmektedir. Orijinal Latin alfabesinde 23 harf bulunmaktadır ve dünyada en fazla kullanılan alfabe seçeneğidir. Latin alfabesini kullanan ilk dil Eski Latinced...
Görme Engelliler Alfabesi
Görme Engelliler Alfabesi
Görme engelliler alfabesi, başka bir adı Braille alfabesi, diğer adı da Körler alfabesidir. Louis Braille tarafından 1821 yılında geliştirilmiş ve görme engellilerin okuyup yazmaları için kullanılan alfabedir. Dikdörtgen düzen üzerine dizilerek altı ...
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler hem yaşadıkları yer hem de yaşam şekillerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Orta Asya'dan günümüze kadar beş farklı alfabe kullanan Türk devletleri, kullandıkları bu alfabelerle tarihe de ayrıca ö...
Roma Alfabesi
Roma Alfabesi
Roma Alfabesi, Roma alfabesinin diğer adı Latin alfabesidir. Latin kültürünün temelini oluşturur. Roma alfabesinde 23 harf vardır. Roma alfabesi oluşturan büyük ve küçük harfler bulunmaktadır. Günümüzde yeryüzünde en yaygın dil Roma alfabesi yani Lat...
Türkçe Alfabe
Türkçe Alfabe
Türkçe Alfabe, Güzel dilimizin ve eşsiz yurdumuzun alfabesi olan, Türkiye Türkçesinde kullanılan harflerin yer aldığı alfabedir.Türkçe alfabe 1 Kasım 1928 yılında harf inkılabı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Atatürk devrimlerinden biri ola...
Ukrayna Alfabesi
Ukrayna Alfabesi
Ukrayna alfabesi, Ukrayna ülkesinin resmi dili olan Ukraynacayı yazmak ve okumak için kullanılan alfabedir. Eski tarihlerden gelen Kiril alfabesinin Ulusal olan varyasyonlarındandır. Bazen Ukraynaca metinler bazen Kiril alfabesi ile okunamadığın da L...

 

Türk Alfabesi
Alfabe Sırası
Arap Alfabesi
Çin Alfabesi
Hintçe Alfabe
Alfabe Çeşitleri
Latin Alfabesi
Görme Engelliler Alfabesi
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
Roma Alfabesi
Türkçe Alfabe
Ukrayna Alfabesi
Ermeni Alfabesi
İngilizce Alfabe
Enokyan Alfabesi
Kuranı Kerim Alfabesi
Japonca Alfabe
Kuran Alfabesi
Kiril Alfabesi
Dilsiz Alfabesi
İbranice Alfabe
Fonetik Alfabe
Hawaii Alfabesi
Eski Türk Alfabesi
Orhun Alfabesi
Azerbaycan Alfabesi
Uygur Alfabesi
Kör Alfabesi
Gürcü Alfabesi
Tayland Alfabesi
Popüler İçerik
İngilizce Alfabe
İngilizce Alfabe
İngilizce alfabe, toplamda 26 harften oluşan, Türkçe alfabeden farklı olarak q, w ve x harflerini barındıran, latin alfabesi temel alınarak oluşturulm...
Enokyan Alfabesi
Enokyan Alfabesi
Enokyan alfabesi; Bu alfabe çeşidi İbraniler tarafından alfabeler değiştirilerek meydana getirildiği, tanrı sembolleri ve kutsal melek sembolleri içer...
Kuranı Kerim Alfabesi
Kuranı Kerim Alfabesi
Kuran-ı Kerim Alfabesi, islam dininin ana kitabı olan Kuran-ı Kerim' de birbirinden güzel ve farklı anlamları ifade eden toplam 28 harf bulunmaktadır....
Japonca Alfabe
Japonca Alfabe
Japonca Alfabesi, Japonya da Japon halk tarafından kullanılan 3 tür alfabe vardır. Bunlar  Kanci Hiragana Katakana Japonlar Çinliler ile yakla...
Kuran Alfabesi
Kuran Alfabesi
Kuran Alfabesi, Kur'an'ın kendine has bir dili ve alfabesi olan (Kur'an Alfabesi) tamamen farklı bir kavramı oluşturur. Kur'an-ı Kerim alfabesi 28 har...
Kiril Alfabesi
Kiril Alfabesi
Kiril alfabesi, gibi daha bir çok alfabeyi bilmeden önce alfabenin ne analama geldiğini bilmek gerekmektedir. Birinci bin yıldan beri alfabe oluşturma...
Dilsiz Alfabesi
Dilsiz Alfabesi
Dilsiz alfabesi, konuşma engeli ile doğan veya sonradan konuşamama problemi yaşayan insanların birbirleriyle veya çevreleriyle iletişim kurmalarını ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Türk Alfabesi
Alfabe Sırası
Arap Alfabesi
Çin Alfabesi
Hintçe Alfabe
Alfabe Harfleri
Yardıma İhtiyacım Var
Braille Alfabesi
Şifrenin Açılımı
Harf Konumu
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Alfabe Harfleri
Yardıma İhtiyacım Var
Braille Alfabesi
Şifrenin Açılımı
Harf Konumu
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024