Moğol Alfabesi ve Harfleri
01 Temmuz 2024

Moğol Alfabesi ve Harfleri


Moğol alfabesi, Moğolca dilinin yazımı için kullanılan bir dizi harf ve karakterden oluşur. Bu alfabe, tarih boyunca çeşitli değişikliklere uğramış ve farklı biçimlerde kullanılmıştır. Moğol alfabesi, kökleri ve evrimi bakımından oldukça ilginçtir ve Moğol kültür ve tarihinin önemli bir parçasını oluşturur. Bu makalede, Moğol alfabesinin tarihsel gelişimi, harflerin yapısı, yazım kuralları ve modern kullanımı hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır.

Tarihsel Gelişim

Moğol alfabesi, ilk olarak 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun genişlemesi sırasında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde, Uygur alfabesinden uyarlanmış olan eski Moğol alfabesi kullanılıyordu. Moğol alfabesinin tarihsel gelişimini şu şekilde özetleyebiliriz:
 • Uygur alfabesi: Moğol alfabesinin kökeni, 12. yüzyılda Moğol İmparatorluğu tarafından benimsenmiş olan Uygur alfabesine dayanır.
 • Eski Moğol alfabesi: 13. yüzyılda Uygur alfabesinden uyarlanarak kullanılan ilk Moğol alfabesi.
 • Soyombo alfabesi: 17. yüzyılda Zanabazar tarafından oluşturulan ve hem dini hem de seküler yazılar için kullanılan bir alfabe.
 • Kiril alfabesi: 20. yüzyılda Sovyetler Birliği'nin etkisiyle Moğolca için kullanılmaya başlanan Kiril alfabesi.
 • Modern Moğol alfabesi: Günümüzde hem Kiril hem de geleneksel Moğol alfabesi kullanılmaktadır.

Harflerin Yapısı ve Özellikleri

Moğol alfabesi, harflerin dikey olarak yazıldığı ve sağdan sola doğru okunduğu bir yazı sistemidir. Harfler, kelimenin başında, ortasında ve sonunda farklı şekillerde yazılabilir. Bu özellikler, Moğol alfabesini diğer alfabelerden ayıran belirgin özelliklerdendir. Harflerin yapısal özellikleri şu şekildedir:
 • Başlangıç Harfleri: Kelimenin başında kullanılan harfler.
 • Orta Harfler: Kelimenin ortasında kullanılan harfler.
 • Son Harfler: Kelimenin sonunda kullanılan harfler.
 • Bağlantı Noktaları: Harflerin birbirine bağlandığı noktalar, yazım estetiği ve okunabilirlik açısından önemlidir.

Yazım Kuralları

Moğol alfabesi, belirli yazım kurallarına sahiptir. Bu kurallar, harflerin doğru şekilde yazılması ve okunabilirliğini sağlamak için önemlidir. Yazım kurallarının bazıları şu şekildedir:
 • Dikey Yazım: Harfler dikey olarak yazılır ve sağdan sola doğru okunur.
 • Harf Bağlantıları: Harfler arasında düzgün bağlantılar yapılmalıdır.
 • Harflerin Şekil Değiştirmesi: Harfler, kelimenin başında, ortasında ve sonunda farklı şekillerde yazılabilir.
 • Noktalama İşaretleri: Noktalama işaretleri, cümlelerin yapısını ve anlamını belirlemek için kullanılır.

Modern Kullanım

Günümüzde Moğol alfabesi, hem geleneksel hem de modern biçimlerde kullanılmaktadır. Moğolistan'da, özellikle kırsal alanlarda geleneksel Moğol alfabesi yaygın olarak kullanılırken, kentlerde ve resmi yazışmalarda Kiril alfabesi tercih edilmektedir. Modern kullanımda dikkat çeken noktalar şunlardır:
 • Eğitim: Okullarda hem Kiril hem de geleneksel Moğol alfabesi öğretilmektedir.
 • Medya: Gazeteler, dergiler ve dijital platformlarda her iki alfabe de kullanılmaktadır.
 • Resmi Belgeler: Resmi belgeler ve devlet yazışmalarında genellikle Kiril alfabesi kullanılır.
 • Kültürel Etkinlikler: Geleneksel alfabe, kültürel etkinliklerde ve sanat eserlerinde sıkça kullanılmaktadır.

Sonuç

Moğol alfabesi, tarihsel gelişimi, yapısal özellikleri ve modern kullanımıyla zengin bir kültürel mirası temsil eder. Hem geleneksel hem de modern biçimlerde kullanılan bu alfabe, Moğol halkının dil ve kültürünü koruma ve yaşatma çabalarının bir yansımasıdır. Tarih boyunca çeşitli değişikliklere uğrayan Moğol alfabesi, günümüzde de önemli bir iletişim aracı olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Alfabe Sırası

Alfabe Sırası

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Orhun Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Orhun Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Ukrayna Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Ukrayna Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Uygur Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Uygur Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Arap Alfabesi Harfleri ve Özellikleri

Arap Alfabesi Harfleri ve Özellikleri

Sanskrit Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Sanskrit Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Güncel

Elif Ba Alfabesi Okunuşu ve Kullanımı

Elif Ba Alfabesi Okunuşu ve Kullanımı

Güncel

Türk Alfabesi Harfleri ve Dizilişleri

Türk Alfabesi Harfleri ve Dizilişleri

Viking Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Viking Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

İngilizce Alfabe, Harfler ve Özellikleri

İngilizce Alfabe, Harfler ve Özellikleri

Mors Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Mors Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Braille Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Braille Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Grafiti Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Grafiti Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Göktürk Alfabesi

Göktürk Alfabesi

Korece Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Korece Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Enokyan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Enokyan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Fringe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Fringe Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Japonca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Japonca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

İspanyolca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

İspanyolca Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Kırgız Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Kırgız Alfabesi Kullanımı ve Tarihçesi

Gürcü Alfabesi Özellikleri ve Kullanımı

Gürcü Alfabesi Özellikleri ve Kullanımı

Türkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Türkçe Alfabe Kullanımı ve Tarihi

Macar Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Macar Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Azerbaycan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Azerbaycan Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Havacılık Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Havacılık Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Tayland Alfabesi Tarihçesi ve Kullanımı

Tayland Alfabesi Tarihçesi ve Kullanımı

Kiril Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Kiril Alfabesi Kullanımı ve Tarihi

Alfabe Türleri ve Anlamları

Alfabe Türleri ve Anlamları

Görme Engelliler Alfabesi

Görme Engelliler Alfabesi